fm08霍芬海姆
圖集:瘋狂樂器變形計
一位德國設計師以“樂器”為主題給最近幾年的臺歷設計的圖片,我精選了其中部分給大家看看這些以樂器和動物、植物、水果、紅酒、雪茄、食物等元素結合設計出的N種變形可能性和狂暴之美吧。
瘋狂樂器變形計 #1
瘋狂樂器變形計 #2
瘋狂樂器變形計 #3
瘋狂樂器變形計 #4
瘋狂樂器變形計 #5
瘋狂樂器變形計 #6
瘋狂樂器變形計 #7
瘋狂樂器變形計 #8
瘋狂樂器變形計 #9
瘋狂樂器變形計 #10
瘋狂樂器變形計 #11
瘋狂樂器變形計 #12
瘋狂樂器變形計 #13
瘋狂樂器變形計 #14
瘋狂樂器變形計 #15
瘋狂樂器變形計 #16
瘋狂樂器變形計 #17
瘋狂樂器變形計 #18
瘋狂樂器變形計 #19
瘋狂樂器變形計 #20
瘋狂樂器變形計 #21
瘋狂樂器變形計 #22
瘋狂樂器變形計 #23
瘋狂樂器變形計 #24
瘋狂樂器變形計 #25
瘋狂樂器變形計 #26
瘋狂樂器變形計 #27
瘋狂樂器變形計 #28
瘋狂樂器變形計 #29
瘋狂樂器變形計 #30
瘋狂樂器變形計 #31